Leverings- en betalingsvoorwaarden

Kaspers Transport:
  • Vervoer: De Algemene Vervoerscondities 2002 (AVC 2002), gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbanken te Amsterdam en Rotterdam, in geval van grensoverschrijdend vervoer van zaken over de weg in aanvulling op het CMR-verdrag. Bekijk
  • Betalingen: Voor werkzaamheden waarop bovengenoemde voorwaarden niet van toepassing zijn gelden de Transport en Logistiek Nederland algemene betalingsvoorwaarden, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te ’s-Gravenhage op 2 juli 2002, aktenummer 69/2002.Bekijk

Kaspers Opslag:
  • Opslag: Op al onze werkzaamheden zijn van toepassing de Algemene Opslagvoorwaarden (2002, sVa / Stichting Vervoeradres), gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbanken te Amsterdam en Rotterdam. Bekijk